Hãy thử thay đổi môi trường công việc của bạn chỉ với 1,500won/tháng cho một user.

Mặc định Mail cho doanh nghiệp

Thông báo mail đến, Upload sau khi chụp hình, Xem dữ liệu, Đồng bộ danh bạ/lịch trình, Thông báo bài viết mới
Webmail  · Chặn 95% spam mail / thông báo nhận mail qua Mobile
CloudDisk  · Tải hình, videoclip, dữ liệu, có thể chia sẻ và xem trên bất kỳ thiết bị nào
Danh bạ  · Đồng bộ thư mục nhóm mà mình muốn với danh bạ mặc định của Mobile
Lịch trình  · Đồng bộ với lịch mặc định của Mobile
Bảng tin  · Tạo & chia sẻ kho tàng kiến thức & môi trường giao tiếp không giới hạn trong công ty
 · Thông báo bài viết mới qua Mobile / Bảo mật kép với bài viết bảo mật, bài viết bí mật
Thêm lựa chọn Thêm lựa chọn
Messenger Báo cáo công việc/ToDo/Lưu hành/Quản lý dữ liệu
Hội nghị truyền hình Hợp tác & chia sẻ công việc qua nhật ký công việc
Chia sẻ màn hình Chọn đối tượng báo cáo công việc
Post it ToDo chỉ thị công việc
Hỗ trợ PC từ xa Thông báo, thông cáo, đồng ý, khảo sát thông
qua lưu hành
Truyền thông nội bộ Hệ thống lưu giữ dữ liệu công ty với quản lý dữ liệu
Một user 1,000won Một user 1,000won
Hướng dẫn thông tin khách hàngMọi vấn đề thắc mắc về vận hành Server, vui lòng liên hệ trực tiếp đến chuyên viên tư vấn của chúng tôi.
inqueries