Bảng giá E-mail

(Chưa có VAT)
Cước phí cơ bản (5 user, cung cấp mặc định 15G cho không gian lưu trữ) 100,000VNĐ/tháng
Thêm user (1 user + 3G) 20,000VNĐ/tháng
Hướng dẫn thông tin khách hàngMọi vấn đề thắc mắc về vận hành Server, vui lòng liên hệ trực tiếp đến chuyên viên tư vấn của chúng tôi.
inqueries