• 홈
  • 리눅스
  • 윈도우
  • 부가서비스

Dịch vụ bổ sung

Ngoài các dịch vụ bổ sung miễn phí đang được cung cấp mặc định, bạn cũng có thể đăng ký thêm những dịch vụ tính phí khác theo từng nhu cầu như dưới đây.
(tháng/chưa có VAT)
Thêm dung lượng MS SQL Thêm 100M 200,000 VNĐ
Thêm dung lượng ổ cứng 1GB 100,000VNĐ
Lưu lượng data 1GB 100,000VNĐ
Thêm tài khoản mail 1 tài khoản 20,000VNĐ
Thêm Domain 1 cái 20,000VNĐ
inqueries