Định nghĩa cơ bản về Dự án.

Đã đăng Đã đăng trong Quản lý

Các dự án hiện nay rất đa dạng trên nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất, dịch vụ, công nghệ thông tin…Tuy nhiên chung quy lại thì những dự án này đều hoạt động dựa trên những định nghĩa cơ bản về các yếu tố cấu thành nên Dự án.  Chúng là gì, hãy […]