CHUYỂN ĐỔI SỐ Ở VIỆT NAM – BÀI TOÁN NHÂN LỰC

Đã đăng

Chuyển đổi số. Câu chuyện này có lẽ bạn đã nghe đi nghe lại nhiều lần trên báo đài, tạp chí, bản tin thời sự, internet… Cũng là bài viết liên quan đến chuyển đổi số nhưng chúng tôi muốn nhìn nhận trên một góc nhìn khác của Việt Nam trong chặng đường chuyển đổi […]