Website Monitoring

Giá dịch vụ Miễn phí cho tất cả khách hàng
Website monitoring kiểm tra duy trì trạng thái khả năng truy cập bình thường liên tục về Website đang vận hành,
là dịch vụ cung cấp thông báo đến người vận hành Website.
웹사이트 모니터링 체계
Thông qua thông báo này, người vận hành Website có thể nâng cao mức độ thỏa mãn của ngưòi truy cập Website qua việc kiểm tra & xử lý sự bất thường của Website mà mình đang vận hành trong thời gian ngắn nhất.
※ Nếu Website (trang Web) đã được setting trên Server có trong IDC Hanbiro, chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí các dịch vụ như sau:
  • Kiểm tra truy cập đơn vị & thông báo 3 phút / 5 phút / 10 phút
  • Cung cấp thông báo SMS, đồng thời có thể đăng ký nhiều thông báo (trong vòng 3 số) khi thông báo
  • Đặc biệt cung cấp không hạn chế nếu không gởi được nhiều SMS
  • Thông báo sự cố, trì hoãn kết nối nhiều trang Web từ mã trạng thái Http
  • Kiểm tra địa chỉ chính của Website cũng như các đơn vị trang cụ thể
[ Ví dụ thông báo Massage ]
Không thể liên kết với Server.
Đã vượt quá thời gian.
Kết nối cơ bản đã bị tắt. Kết nối đã bị tắt bất ngờ.
Không thể kiểm tra tên.: 'hanbiro.com'
Yêu cầu đã bị tạm dừng. Không thể tạo kênh bảo mật SSL/TLS.
Trên Server đã trả lại lỗi Server nội bộ (500).
Trên Server đã trả lại lỗi Server (503) không sẳn dùng.
Trên Server đã trả lại lỗi Server (403) không sẳn dùng.
Hướng dẫn thông tin khách hàngMọi vấn đề thắc mắc về vận hành Server, vui lòng liên hệ trực tiếp đến chuyên viên tư vấn của chúng tôi.
inqueries