Mail cho DN

Giá dịch vụ Miễn phí cho tất cả khách hàng
Chính sách giảm giá cho khách hàng sử dụng dịch vụ Hanbiro
Loại dịch vụ\Loại SP Mail cho DN
Quản lý vận hành Server hosting Miễn phí 30 user
Server hosting Miễn phí 20 user
Bảng so sánh loại dịch vụ
Tùy chọn Mặc định
Menu.Tính năng\Tên SP Groupware Mail cho doanh nghiệp Messenger
webMail
CloudDisk
Lịch
Danh bạ
Cáo thị
Phê duyệt điện tử
Báo cáo nhiệm vụ
ToDo
Lưu hành
Quản lý dữ liệu
Project
Quản lý giờ làm
Quản lý ngày nghỉ
Thiết bị chung
SMS
FAX
Ưa chuộng
Quản lý tài sản PC
Công cụ đồng bộ hóa Outlook
Post-it
Hỗ trợ PC từ xa
Video / voice chat
Truyền thông nội bộ
Họp trực tuyến
Chia sẻ màn hình
Chat Web
Tin nhắn Web
Mã hóa tập tin
Mobile App
Đồng bộ hóa lịch/danh bạ Mobile
Đồng bộ hóa tin nhắn/chat Mobile
Đồng bộ hóa tập tin Mobile
Hướng dẫn thông tin khách hàngMọi vấn đề thắc mắc về vận hành Server, vui lòng liên hệ trực tiếp đến chuyên viên tư vấn của chúng tôi.
inqueries