Thông báo Domain hết hạn

Giá dịch vụ Miễn phí cho tất cả khách hàng
Kiểm tra thông tin ngày hết hạn của Domain website mà khách hàng đang sử dụng
Gởi thông báo cho Admin khi ngày hết hạn gần kề.
Hệ thống thông báo ngày hết hạn Domain
Tính rủi ro của Domain theo thời gian hết hạn sở hữu
  • Website không thể hoạt động nếu Domain hết hạn
  • Thanh toán phí / Không thể truy cập trong ngày sau khi xử lý gia hạn
  • Việc cản trở truy cập vào trang web cũng làm giảm đi sự uy tín
  • Tước quyền sở hữu Domain sau 30 ngày kể từ ngày hết hạn
  • Tự động cài đặt Domain mục tiêu dựa trên nội dung của Web server đang vận hành
  • Kiểm tra Domain có hiệu lực trên server đang vận hành
  • Thông báo trước 7 ngày và trước 2 ngày trước khi hết hạn
"Thông tin đăng ký Domain (bao gồm ngày hết hạn) dựa trên thông tin WHOIS."

"Có thể không kiểm tra được thông tin chính xác từ Hanbiro khi server WHOIS cung cấp thông tin bị sai hoặc khi gặp vật cản."
Hướng dẫn thông tin khách hàngMọi vấn đề thắc mắc về vận hành Server, vui lòng liên hệ trực tiếp đến chuyên viên tư vấn của chúng tôi.
inqueries