Quản lý

Chia sẻ kinh nghiệm công nghệ số

CÂU CHUYỆN CỦA CEO THỜI ĐẠI 4.0

Tôi đã bị đống việc đè mình như thế nào? Tôi là một CEO của một doanh nghiệp tầm trung, hiện nay công ty tôi có 30 nhân viên cùng...