Rác

  1. File hay folder bị xóa sẽ tự động chuyển vào trash.
  2. Bạn cũng có thể xóa hết file trong trash bằng cách click [Empty].
  3. Chọn file hay folder và click [Restore] nếu bạn muốn hồi phục nó.

* Bạn nên empty trash của bạn 1 cách thường xuyên vì nó tốn dung lượng để lưu trữ.

Hướng dẫn thông tin khách hàngMọi vấn đề thắc mắc về vận hành Server, vui lòng liên hệ trực tiếp đến chuyên viên tư vấn của chúng tôi.
inqueries