Đồng bộ hóa

Chức năng của Cloud Disk Folder

Chức năng của Cloud Disk Folder
Thể loại Giải thích

CloudFolder
CloudFolder : Folder này sẽ tự động tạo khi bạn đăng ký sử dụng Cloud.
Cloud folder data sẽ lưu trong PC hay CloudFolder và data đó cũng sẽ đồng bộ với máy tính khác.
Chú ý: Hãy cẩn thận khi bạn sửa hay xóa file bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến Cloud Folder của PC khác.

Sync folder
Sync folder: Folder này được chọn trong khi thiết lập sync folder sau khi chương trình sync được cài đặt.
File sẽ được auto-synchronized từ sync folder của máy tính. Hỗ trợ auto sync trong thời gian thực với sync folder và web CloudFolder và luôn luôn lưu cùng một folder hay file.
Chú ý: Khi bạn xóa sync folder, data trên CloudFolder cũng sẽ bị xóa.

My folder
My folder : Nơi dùng để upload/download dữ liệu lên web
Bạn có thể tự quản lý nó và nó cũng giống như chức năng của web disk.

Minh họa

Để cài đặt Sync Program


① Install [Sync Program] tại phía dưới bên trái của CloudDisk.

② Chọn 1 folder để synchronized sau khi thiết lập.

Thiết lập Sync Folder và To Stop Using

Biểu tượng Auto Sync và check icon của folder để sync sẽ xuất hiện trong màng hình sau khi cài đặt. Nó sẽ sync với CloudFolder khi bạn press [Confirm] button sau khi enter thông tin user. Biều tượng sync sẽ chạy vòng tròn ở phía dưới bên phải trong quá trình đồng bộ và nó sẽ ngừng khi sự đồng bộ kết thúc.

Biểu tượng sẽ xuất hiện trên màng hình ở phía dưới bên phải khi file được chọn đồng bộ với CloudDisk server. Và nó sẽ chuyển thành biểu tượng sau khi sự đồng bộ hoàng tất. Khi bạn thay đổi nội dung mà không có kết nối internet, nó sẽ trở thành re-synchronized khi internet-connected và nó auto-sync với [CloudFolder] của Web, Mobile và PC.

① Các file được chọn đồng bộ của máy tính và Cloud Folder sẽ ngừng lại khi ngừng synchronization khi bạn thay đổi mà không có internet, nó sẽ trở thành re-synchronized khi internet-connected và nó auto-sync với [CloudFolder] của Web, Mobile và PC.
② Bạn có thể thay đổi CloudFolder path sau khi login.

Hướng dẫn thông tin khách hàngMọi vấn đề thắc mắc về vận hành Server, vui lòng liên hệ trực tiếp đến chuyên viên tư vấn của chúng tôi.
inqueries