Cập nhật

Cơ bản, updates sẽ hiển thị sự cập nhập của tất cả các folder(My folder, CloudFolder) và shared folder(Company folder).

  1. Click [Updates] phía dưới bên phải CloudDisk.
  2. Toàn bộ thông tin cập nhật sắp xếp theo thể loại sẽ hiển thị nếu bạn click [Updates by category].
  3. Toàn bộ thông tin cập nhật sẽ hiển thị theo thứ tự ngày tháng nếu bạn click [Updates by date].
  4. Bạn có thể kiểm tra cập nhật theo thể loại.
Hướng dẫn thông tin khách hàngMọi vấn đề thắc mắc về vận hành Server, vui lòng liên hệ trực tiếp đến chuyên viên tư vấn của chúng tôi.
inqueries