khóa và mở khóa file

Để đảm bảo user khác không move, copy, edit, delete file sử dụng hệ thống lock.

  1. Chọn share file và click [File lock] trên menu chuột phải hay click [Lock file] trong [View more] ở phái trên
  2. File bị lock sẽ kích hoạt chức năng[File Unlock] trong menu phải options.

* Chỉ có người lock mới có thể unlock.

Hướng dẫn thông tin khách hàngMọi vấn đề thắc mắc về vận hành Server, vui lòng liên hệ trực tiếp đến chuyên viên tư vấn của chúng tôi.
inqueries