Mã hóa/Giải mã

Mã hóa

Giữ data của bạn an toàn hãy dùng phương pháp mã hóa file or folder.

  1. Chọn file hay folder từ [My folder] và click [Encrypt] trong menu chuột phải hay chọn 'encrypt' tại [View More] phía trên.
  2. Nhập password là chìa khóa để giải mã
  3. Khi bạn mã hóa file hay folder của người khác, chức năng [Encrypt] chỉ hoạt động nếu bạn được cấp quyền hạn.

* Cảnh báo: Bạn không thể giải mã nếu bạn mất password.

Giải mã

  1. Khi bạn mã hóa file hay folder nó sẽ xuất hiện cái khóa và chức năng [Decrypt] được kích hoạt
Hướng dẫn thông tin khách hàngMọi vấn đề thắc mắc về vận hành Server, vui lòng liên hệ trực tiếp đến chuyên viên tư vấn của chúng tôi.
inqueries