Chia sẻ file

Weblink

Bạn có thể gởi email tới external user đường link download của file và người đó có thể download nó.

  1. Chọn file để chia sẻ đến external user và click [Weblink] trong menu sau khi click chuột phải hay lick [View more].
  2. Bạn có thể thiết lập downloads số lượng download và ngày hết hạn sau khi tạo weblink.
  3. Click [Add] sau khi nhập địa chỉ email và click [Send] button.

Để thiết lập Weblink download counts & ngày hết hạn.

  1. Click [Settings] tại phái dưới bên trái của CloudDisk.
  2. Bạn có thể thay đổi hay xóa số lượng download và ngày hết hạn của file.
  3. Bạn có thể kiểm tra chi tiết thông tin download của file mà bạn chia sẻ bằng cách click[Download Info].
Hướng dẫn thông tin khách hàngMọi vấn đề thắc mắc về vận hành Server, vui lòng liên hệ trực tiếp đến chuyên viên tư vấn của chúng tôi.
inqueries