Chia sẻ với bên ngoài

Mời khách và thiết lập ủy quyền

Bạn có thể gởi mail mời chia sẻ đến khách nếu và sự chia sẻ sẽ thành công khi khách chấp nhận lời mời

 1. Sự [Invite guest] sẽ có quick launch icon trong mỗi folder trong [My folder] khi bạn di chuột.
 2. Chọn folder để share và enter e-mail address của external guest và click [Add] button.
 3. Bạn có thể thay đổi authorization của guest folder bằng cách click [Authorization].
 4. Bạn có thể thêm nội dung khi gởi mail thông qua[Content].
 5. Sự invited guest có thể share hay update bất cứ tài liệu nào vì sự ủy quyền của user.

Use contacts

Bạn có thể gởi email đến khách đã có trong danh bạ dễ dàng và thuận tiện.

 1. Danh bạ sẽ xuất hiện nếu như bạn click [Contacts].
 2. Khi bạn click email để mời, email đó sẽ được thêm vào danh sách được chọn
 3. Email sẽ được gởi khi bạn click vào [Add] button và nó sẻ chuyển đến cửa sổ mời khách

Phương thức kết nối của khách

External user có thể share hay update tài liệu được chọn authorization.

 1. Guest có thể thiết lập login password trong CloudDisk.
 2. Bạn có thể thiết lập bằng cách click [Reset password] khi bạn quên password.

Thay đổi authorization của guest folder hay delete.

 1. Click [Settings] phái dưới bên trái của CloudDisk.
 2. Bạn có thể thay đổi authorization của guest được chọn và delete.
Hướng dẫn thông tin khách hàngMọi vấn đề thắc mắc về vận hành Server, vui lòng liên hệ trực tiếp đến chuyên viên tư vấn của chúng tôi.
inqueries