View properties của file & folder

Bạn có thể kiểm tra name, size, type, authorization, tag, mô tả, locked state, người tạo và ngày tạo của file hay folder thông qua [Properties].


  1. Click [Properties] từ menu chuột phải sau khi chọn folder hay file
  2. Bạn có thể chỉnh sửa name,tag và comment lên file hay folder bằng click [Edit] button.
  3. Bạn có thể kiểm tra sự thay đổi của file bằng cách click [Updates].
  4. Bạn có thể để lại ghi chú cho file hay folder bằng click [Memo] button.
  5. Bạn có thể kiểm tra lại người chia sẻ hay ủy quyền bằng cách click [Share] button.
Hướng dẫn thông tin khách hàngMọi vấn đề thắc mắc về vận hành Server, vui lòng liên hệ trực tiếp đến chuyên viên tư vấn của chúng tôi.
inqueries