Quản lý File & Folder

Favorites

Sử dụng [Favorites] để tìm file hay folder dể dàng hơn.


  1. Nó nó vào [Favorites] nếu bạn click star icon ngây trước file hay folder.
  2. File hay folder được tạo sẽ hiển thị trong thư mục [Favorites].

Để tạo folder


  1. Folder mới sẽ được tạo nếu bạn click[new folder] button.
  2. Nhập tên folder sau đó click Enter
  3. Folder mới sẽ được lưu vào trong [my folder] phái bên trái.

* Có thể tạo folder trong company folder nếu bạn được ủy quyền upload trong Company's folder/folder shared.

Xóa


  1. Click dấu 'X' trên file hay folder được chọn hay chọn [Delete] button trong [View more] ở phía trên.

Đổi tên


  1. Chọn file hay folder để đổi tên
  2. Click chuột phải và chọn[rename] hay từ menu [View more].
  3. Gõ tên rồi gõ enter.
Hướng dẫn thông tin khách hàngMọi vấn đề thắc mắc về vận hành Server, vui lòng liên hệ trực tiếp đến chuyên viên tư vấn của chúng tôi.
inqueries