Folder Interface


  1. Bạn có thể chia sẻ[my folder] với các user khác.
  2. Bạn có thể đồng bộ hóa [CloudFolder] trong thời gian thực với folder mong muốn trong My computer.
  3. Postmaster của Groupware có thể tạo [company's folder].
  4. [folder shared] là folder mà ai đó chia sẻ cho tôi.
  5. Bạn có thể kiểm tra folder để chia sẻ với external user trong [Guest folder].
  6. [Favorites] hiển thị file/folder mà được đánh dấu ngôi sao(Star Icon).
Hướng dẫn thông tin khách hàngMọi vấn đề thắc mắc về vận hành Server, vui lòng liên hệ trực tiếp đến chuyên viên tư vấn của chúng tôi.
inqueries