View type

Bạn có thể chọn cách hiển thị folder theo ý muốn


  1. Chọn [View Type]
    [Classify]- hiển thị tất cả các loại file tự động.(Document/Image/Music/Video).
    [Folder]- hiển thị bằng folder.
    [Updates]-Hiển thị các folder và files mới nhất.
    [Favorites]- chỉ hiển thị file hay folder có đánh dấu(biểu tượng ngôi sao)
  2. Bạn có thể xem bằng cách click [Album Type] trên đỉnh của màng hình
Hướng dẫn thông tin khách hàngMọi vấn đề thắc mắc về vận hành Server, vui lòng liên hệ trực tiếp đến chuyên viên tư vấn của chúng tôi.
inqueries