Upload file

Hỗ trợ upload nhiều file: cho tất cả trình duyệt

Bạn có thể upload từng file hoặc nhiều file cùng một lúc.

Web browser

Safari / Mozilla Firefox / Google Chrome

- Bạn có thể thêm file cần upload bằng cách kéo & thả chuột từ Windows Explorer.

Internet Explorer

- Nhấn nút "Thêm file" để chọn & thêm file cần upload.

Hướng dẫn thông tin khách hàngMọi vấn đề thắc mắc về vận hành Server, vui lòng liên hệ trực tiếp đến chuyên viên tư vấn của chúng tôi.
inqueries