Truy cập Mobile

Bạn có thể quản lý hoặc xem file mọi lúc mọi nơi thông qua Mobile App khi ở một vị trí nào đó đang được kết nối với Internet.

Sau khi login vào CloudDisk App, "CloudFolder" và Web "CloudFolder" đã được chỉ định trên PC sẽ upload file dữ liệu, hình ảnh hoặc video trên "CloudFolder" và tự động đồng bộ hóa theo thời gian thực vì vậy có thể hoàn thành các công việc mọi lúc mọi nơi thông qua Mobile App. Hoặc thông qua Mobile App với tất cả file để được xem trước và download.

Cách cài đặt MobileApp

Cài đặt trên PC
QRCode
  • iPhone
  • Android
Hướng dẫn thông tin khách hàngMọi vấn đề thắc mắc về vận hành Server, vui lòng liên hệ trực tiếp đến chuyên viên tư vấn của chúng tôi.
inqueries