Chia sẻ file & các loại quyền hạn

Trao đổi công việc được thực hiện hiệu quả giữa các nhân viên trong nội bộ công ty do chia sẻ folder, đồng thời hỗ trợ nhiều trong việc giao tiếp giữa các doanh nghiệp khách hàng thông qua Weblink và mời khách.

Chia sẻ nhóm :
Tạo không gian cho các thành viên được làm việc cùng nhau với thời gian thực thông qua CloudDisk. Chọn người dùng muốn chia sẻ sau đó cung cấp tính năng chia sẻ theo từng file hoặc folder.
Chia sẻ khách ngoài :
Sử dụng mời khách tới CloudDisk, có thể chia sẻ với khách ngoài đồng thời tạo đường link cho file dữ liệu liên quan muốn chia sẻ, điều này sẽ được thông báo qua mail đến người chia sẻ.

Chọn thành viên trong nhóm sau đó chỉ định quyền hạn Đọc, Upload, Download, Sửa, Xóa...theo từng file hoặc folder để nâng cao hiệu suất công việc. Hơn nữa, bạn có thể chỉ định quyền hạn Đọc, Upload, Download, Sửa, Xóa....khi chia sẻ folder cho người dùng ngoài để thực hiện việc trao đổi đơn giản với các doanh nghiệp bên ngoài.

Chia sẻ folder

Bạn có thể thiết lập quyền hạn truy cập file hoặc folder từ [My folder] cho các thành viên trong nhóm.

Mời khách

Bạn có thể chia sẻ folder cho khách ngoài mà không phải là thành viên trong nhóm.

Weblink

Bạn có thể tạo link mail và gởi mail cho khách ngoài, người nhận mail khi click vào link sẽ download được file. Ngoài ra, bạn cũng có thể cài đặt thời hạn download và số lần cho phép download đối với người nhận.

Hướng dẫn thông tin khách hàngMọi vấn đề thắc mắc về vận hành Server, vui lòng liên hệ trực tiếp đến chuyên viên tư vấn của chúng tôi.
inqueries