Bảo mật dữ liệu & mã hóa tài liệu cá nhân

Hồ sơ quan trọng của công ty bạn sẽ được mã hóa và đồng bộ hóa an toàn trên Server với hệ thống bảo mật rất cao. Hoặc bạn cũng có thể thiết lập mã hóa riêng cho file hình ảnh, nhạc, video của mình để quản lý.

Dữ liệu được đồng bộ Cloud sử dụng kỹ thuật bảo mật (AES) chuẩn được tin cậy nhất trong các software với mã hóa SSL(Secure Sockets Layer). Với điều này, dữ liệu của Cloud đang được mã hóa bằng hệ thống bảo mật sẽ được đồng bộ hóa an toàn hơn cho tất cả các file và các dữ liệu quan trọng của bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng mật mã an toàn để quản lý dữ liệu mà mật mã đó chỉ có mình bạn biết.

Mã hóa/Giải mã

Người dùng có thể mã hóa từng file, từng folder sau đó lưu lại, giải mã.

Hướng dẫn thông tin khách hàngMọi vấn đề thắc mắc về vận hành Server, vui lòng liên hệ trực tiếp đến chuyên viên tư vấn của chúng tôi.
inqueries