Đồng bộ hóa tự động thời gian thực

Nếu chỉ định thư mục sẽ đồng bộ hóa trên Desktop thì bạn có thể đồng bộ hóa CloudFolder của Web & MobileApp một cách tự động thông qua Sync Program.

Nếu bạn di chuyển và lưu file như hình ảnh, video hoặc văn bản vào trong CloudFolder thì nó tự động được lưu vào [CloudFolder] đã chỉ định trên Desktop và được đồng bộ hóa theo thời gian thực, bạn cũng có thể kiểm tra & sử dụng như nhau trên Smartphone cũng như trên trang web của Groupware.

Có nghĩa là đây là dịch vụ mà bạn có thể upload hoặc download bất cứ nội dung nào bạn muốn ở mọi lúc mọi nơi với nhiều loại thiết bị đa dạng khác nhau như máy tính bàn ở nhà, máy tính bàn ở công ty hoặc laptop v.v... có sử dụng CloudDisk.

Hướng dẫn cài đặt

    • Cài đặt [Sync Program] trong CloudDisk.
    • Nếu được cài đặt xong thì sẽ tiến hành setting.
    • Chọn vị trí tạo CloudFolder để đồng bộ hóa.
    • Trên màn hình PC đã được cài đặt xuất hiện dấu hiển thị Auto Sync & dấu check trong thư mục sẽ đồng bộ.
  • Nếu có bất kỳ sự thay đổi offline nào thì chúng sẽ cài đặt lại đồng bộ hóa và tự động đồng bộ hóa với [CloudFolder] trên Web, Mobile hoặc máy tính của bạn khi bạn online trên internet.

Hướng dẫn thông tin khách hàngMọi vấn đề thắc mắc về vận hành Server, vui lòng liên hệ trực tiếp đến chuyên viên tư vấn của chúng tôi.
inqueries