Cloud Disk

Mobile App

Hướng dẫn cài đặt

Trường hợp của iPhone
  1. Truy cập vào App Store,
    chọn sau khi search bằng global groupware
  2. Chạm vào nút Cài đặt
Trường hợp của Android
  1. Truy cập vào Google play Store,
    chọn sau khi search bằng hanbiro
  2. Chạm vào nút Cài đặt

Upload nhiều tập tin trong Mobile

Download tập tin trong Cloud Disk bằng Mobile

Hướng dẫn thông tin khách hàngMọi vấn đề thắc mắc về vận hành Server, vui lòng liên hệ trực tiếp đến chuyên viên tư vấn của chúng tôi.
inqueries