a

Quản lý công việc - Nhiệm vụ trên một nền tảng

Phần Mềm Groupware

20 ứng dụng trên một nền tảng

Thực trạng

chung các doanh nghiệp

5 lý do

Để lựa chọn Groupware

Xây dựng quy trình

làm việc hiệu quả - khoa học

1
2

Theo dõi sát sao

tiến độ công việc, dự án

Quản lý hiệu suất làm việc

mỗi nhân viên

3
BG-04
4

Tạo sự tin tưởng, lòng tin yêu

giữa nhân viên với công ty

Tất cả ứng dụng

trên một nền tảng

5

Sự hài lòng của Khách Hàng

Là phương châm làm việc của chúng tôi

01

Với Nhân Viên

Nhân viên chủ động trong việc quản lý, thực hiện nhiệm vụ được giao.

Dễ dàng thực hiện các báo cáo, đề xuất trên nhiều nền tảng khác nhau: ứng dụng, máy tính, máy tính bảng,...

Tạo sự tin tưởng, gắn bó doanh nghiệp khi nỗ lực của nhân viên dễ dàng được cấp quản lý đánh giá đúng và kịp thời.

02

Với quản lý

Theo dõi quá trình thực thi các nhiệm vụ mỗi nhân viên hằng ngày dễ dàng.

Đưa ra các thay đổi cần thiết mọi lúc mọi nơi dựa vào các thông tin cập nhật về tiến độ của dự án và công việc.

Đánh giá đúng năng lực và hiệu quả công việc mỗi nhân viên mang lại.

03

Với công ty

Tối ưu hiệu quả công việc, tăng năng suất lao động, phát triển kinh doanh.

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại thời 4.0.

23 năm hình thành và phát triển

5,000 máy chủ đang hoạt động

200,000 người dùng groupware

d

Hanbiro Việt Nam

Đăng ký hôm nay
Nhận ngay ưu đãi

Đăng ký

logo

Công ty TNHH Hanbiro Việt Nam