Lịch sử quản lý

Hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng
Hỗ trợ kỹ thuật nhanh và mang tính trực quan thông qua hệ thống kỹ sư đảm nhiệm 1:1
Hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng với tư vấn online thời gian thực
Ứng phó sự cố chính xác
Phân tích tình trạng chính xác thông qua hệ thống điều khiển đã được tối ưu hóa
Ứng phó sự cố chính xác thông qua các kỹ sư chuyên nghiệp
Cung cấp báo cáo tháng & báo cáo công việc/yêu cầu thắc mắc
Có thể tiếp nhận & kiểm tra nhiều loại công việc/yêu cầu trực tuyến,
cung cấp báo cáo vận hành mỗi tháng.
Cấu hình Server đã được tối ưu hóa
Hỗ trợ setting tối ưu hóa đúng theo tình trạng Server,
cung cấp dịch vụ tùy biến phù hợp với trạng thái của từng loại dịch vụ.
Cung cấp giám sát chuyên sâu
Vượt qua tiêu chuẩn của giám sát đơn thuần, chúng tôi cung cấp giám sát chuyên sâu theo từng loại dịch vụ, từng loại hình Server....
để bảo đảm vận hành Server mang tính ổn định.
Cung cấp trang dành riêng cho khách hàng
Vượt qua tiêu chuẩn của giám sát đơn thuần, chúng tôi cung cấp giám sát chuyên sâu theo từng loại dịch vụ, từng loại hình Server....
để bảo đảm vận hành Server mang tính ổn định.
Dịch vụ bảo an đa dạng
Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo an như phòng chống DDos, Anti-Virus, Firewall v.v...
Hướng dẫn thông tin khách hàngMọi vấn đề thắc mắc về vận hành Server, vui lòng liên hệ trực tiếp đến chuyên viên tư vấn của chúng tôi.
inqueries