Tính thiết thực Dịch vụ Quản lý+Vận hành

고객서버의 데이터손실, 서버의 장애, 확장의 어려움, 어려운 서버관리
01. 숙련된 시스템 엔지니어의 1:1 전담배정
Cuối cùng thì quản lý vận hành Server cũng là công việc mà con người thực hiện.
Kỹ sư lành nghề với kinh nghiệm vận hành Server trên 10 năm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho công ty quý khách.
02. 서버 운영에 필요한 고급 기술 지원
Hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật cao có tính bắt buộc cần phải được xem xét khi vận hành Server.
Cho hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật cao phù hợp với Server quý khách mà điều này cần thiết cho vận hành hệ thống DR(Disaster Recovery),
dịch vụ Đám mây phân tán dữ liệu, Xây dựng hệ thống mã hóa DB, Clustering.
03. 수천여대의 서버 관리 운영 노하우를 통한 최적화된 서비스
Cung cấp dịch vụ Quản lý+Vận hành khoảng vài ngàn Server khách hàng trong 10 năm.
Bây giờ chúng tôi sẽ cung cấp theo như kiến thức đã tích lũy được trong thời gian qua cho dịch vụ khách hàng.
Server phải được cấu hình phù hợp với dịch vụ và bắt buộc nó phải được tối ưu hóa.
Đảm bảo tối ưu hóa về vận hành Server với kiến thức chỉ của Hanbiro,
điều này cũng giống như một chiếc áo vừa vặn & phù hợp với mình sẽ tốt hơn một chiếc áo tốt đắc tiền.
04. 서비스 운영 별로 최적화/심청적인 관제 서비스로 안정된 서버운영
Vấn đề & lỗi của Server phải luôn được tiên đoán trước đến mức tối đa.
Cần có nhiều hệ thống giám sát & kiểm soát cho nó, ngoài ra mỗi Server
không thể giám sát & kiểm soát chính xác bởi dịch vụ đơn thuần nhất quán.
Dịch vụ được cung cấp phải được đặc hóa đúng theo dịch vụ, đúng theo Server, đúng theo tình trạng vận hành.
Được tối ưu hóa cho phù hợp với nhiều loại tình huống khác nhau, cung cấp dịch vụ kiểm soát có thể phân tích chuyên sâu theo các bước.
05. 고객사에 적합한 운영 방안 제시로 효율적인 서버운영 보장
Cần phải mở rộng Server nhưng đã được thêm ổ đĩa?
Không đủ bộ nhớ mà vẫn chưa mở rộng Server?
Để giải quyết vấn đề này với trạng thái chắc chắn hơn, chúng tôi đưa ra phương án vận hành thông qua kiến thức vận hành chỉ của Hanbiro.
Bạn có muốn trở về vì mục tiêu? Hanbiro sẽ cho hướng dẫn lối tắt đáng tin cậy.
Hướng dẫn thông tin khách hàngMọi vấn đề thắc mắc về vận hành Server, vui lòng liên hệ trực tiếp đến chuyên viên tư vấn của chúng tôi.
inqueries