Giới thiệu quản lý vận hành

1:1 Quản lý vận hành server hosting đăng ký riêng.(5,000,000VNĐ)

Mặc dù quản lý Server cũng quan trọng nhưng vận hành mới là điều quan trọng hơn.
Yếu tố vận hành từ Ban quản trị dịch vụ cho việc mang lại hiệu quả dịch vụ Server
với việc quản lý bảo trì bảo dưỡng, xử lý lỗi các loại, cung cấp dịch vụ Server liên tục trong 24 tiếng/365 ngày
phải được tiến hành cùng nhau thì mới gọi là dịch vụ quản lý thực sự.
Truy cập chậm trễ, gia tăng tải trọng…thực chất không phải là lỗi Server nhưng nếu vấn đề xảy ra
khi sử dụng dịch vụ thì khó đối ứng do quản lý chung chung.
Ngoài ra, việc mở rộng hoặc cấu hình kép Server…có hiệu quả không phải vì Server mà để dịch vụ có tính ổn định thì bắt buộc phải có dịch vụ vận hành. Hanbiro sẽ cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật đa dạng cho dịch vụ vận hành.
Đây mới đúng là dịch vụ Server thực sự do dịch vụ đã được bao gồm cả hai dịch vụ quản lý & dịch vụ vận hành giống như vậy.
Hanbiro cung cấp cơ bản dịch vụ quản lý + vận hành như trên, cung cấp dịch vụ tốt nhất.
국내 최초의 관리 서비스, 가장 경험 많은 운영 노하우 및 기술력 보유
Điều quan trọng nhất trong vận hành Server là hiểu biết và có kỹ thuật thực tiễn về điều đó được bao nhiêu.
Cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tiên phong trong nước và đang quản lý khoảng vài ngàn cái Server công ty khách hàng,
điều đó cho tích lũy nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các lỗi của từng trường hợp vận hành khác nhau.
Để xử lý vận hành phức tạp với nhiều lỗi một cách hiệu quả đã cho phát triển cùng với kỹ thuật chuyên môn đặc biệt.
Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm vận hành Server của quý khách với kiến thức vận hành và kỹ thuật chuyên môn chỉ của Hanbiro,
kỹ thuật chuyên môn mà chúng tôi có thể biết để thực hiện được, chính là kiến thức, kinh nghiệm vận hành phong phú.
Hướng dẫn thông tin khách hàngMọi vấn đề thắc mắc về vận hành Server, vui lòng liên hệ trực tiếp đến chuyên viên tư vấn của chúng tôi.
inqueries