Điểm khác biệt Server Hosting

Cung cấp tất cả trong một từ Cài đặt Server cho đến Quản lý + Vận hành, Xử lý lỗi, Software.
Quý khách không cần phải bận tâm thêm về quản lý & vận hành Server.
Hanbiro sẽ cho giải quyết tất cả mọi thứ.
Có thể nhận dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp thông qua Kỹ sư hệ thống tay nghề cao.
Có thể vận hành dịch vụ ổn định thông qua hệ thống kiểm soát Server.
 Hỗ trợ dịch vụ Thông tin chi tiết dịch vụ Server Hosting (Ko q.lý) Quản lý vận hành Server Hosting
Thông tin về Hệ điều hành
Server Hosting
Cài đặt ban đầu
Cài đặt lại
Upgrade Patch các loại
Cài đặt bảo mật
Recompile Kernel
Upgrade Kernel
TroubleShooting
Hỗ trợ cơ bản
Tính phí
Tính phí
Tính phí
Tính phí
Tính phí
Tính phí
Hỗ trợ cơ bản
Cài đặt Server Hosting Cài đặt iis, Adjust Permission, httpd
Cài đặt ftp, named
Cài đặt Streaming, User
Cài đặt mail user, mysql DB
Cài đặt mssql DB, tích hợp hệ thống thanh toán
Tính phí Hỗ trợ cơ bản
Các loại Software,
Application
Thông tin liên quan đến Module
Cài đặt ban đầu
Cài đặt lại
Upgrade patch
TroubleShooting
Tính phí ngoài hỗ trợ đã chọn
Tính phí
Tính phí
Tính phí
Hỗ trợ cơ bản
Thông tin quản lý Hardware Chẩn đoán lỗi Hardware
Thay thế phụ kiện Hardware
Upgrade Hardware
Thay thế toàn bộ Hardware
Tính phí Hỗ trợ cơ bản
Quản lý Server + Điều hành Bố trí quản trị Server chuyên nghiệp
Server Monitoring
Dịch vụ kiểm tra SMS Server
Công cụ quản lý Deamon trong Auto Server
Không hỗ trợ
Hỗ trợ cơ bản
Xử lý sau khi khách kiểm tra
Không hỗ trợ
Bố trí 1 người
Hỗ trợ cơ bản
Xử lý tại Hanbiro
Hỗ trợ cơ bản
Dịch vụ bảo mật Cập nhật Bug tức thì
Update Kernel
Firewall Service
Cài đặt SSL Service
IPSEC Security Filtering
Xử lý về Worm Virus
Tính phí Hỗ trợ cơ bản
Database Tối ưu hóa với cài đặt DB, DB Tunning
DB Recovery, DB TroubleShooting
Tính phí Hỗ trợ cơ bản
WebMail ngăn chặn Spam
+
WebDisk
(Mobile Office)
Hỗ trợ miễn phí WebMail+WebDisk
WebMail License ASP
Cài đặt WebMail
Cài đặt lại WebMail
Upgrade WebMail
Mail TroubleShooting
20 user, mỗi TK miễn phí 1G
Tính phí
Tính phí
Tính phí
Tính phí
Tính phí
30 user, mỗi TK miễn phí 1G
Tính phí (Setting Free)
Hỗ trợ cơ bản
Hỗ trợ cơ bản
Hỗ trợ cơ bản
Hỗ trợ cơ bản
Virus/SpamFilter,
Hỗ trợ Maillog
Setting Server
License ASP
Upgrade
Tính phí
Tính phí
Tính phí
Hỗ trợ cơ bản
Tính phí
Hỗ trợ cơ bản
Hỗ trợ hệ thống phân tích Web thời gian thực Phí cài đặt
Cài đặt hệ thống phân tích Web
Cài đặt lại hệ thống phân tích Web
Upgrade hệ thống phân tích Web
Setting Free
Hỗ trợ tất cả Domain
Hỗ trợ cơ bản
Hỗ trợ cơ bản
Setting Free
Hỗ trợ tất cả Domain
Hỗ trợ cơ bản
Hỗ trợ cơ bản
Mediafile
Giải pháp ngăn chặn link
Hỗ trợ giải pháp ngăn chặn link
Upgrade
Đổi cài đặt
Miễn phí
Tính phí
Tính phí
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Hỗ trợ Raid Hỗ trợ cài đặt ban đầu
Hỗ trợ phục hồi HardDisk
Hỗ trợ cài đặt lại
Tính phí Hỗ trợ cơ bản
Web Cluster Server Cấu hình ban đầu
Đổi cấu hình
Cấu hình lại
TroubleShooting
Tính phí
Tính phí
Tính phí
Tính phí
Hỗ trợ cơ bản
Hỗ trợ cơ bản
Hỗ trợ cơ bản
Hỗ trợ cơ bản
Quản lý Backup Setting Backup
External Backup
Backup Confirm
Hỗ trợ cài đặt về error
Không hỗ trợ
Cung cấp tính phí
Không hỗ trợ
Không hỗ trợ
Hỗ trợ cơ bản
Cung cấp tính phí
Hỗ trợ cơ bản
Hỗ trợ cơ bản
DB Clustering Server Cấu hình ban đầu
Đổi cấu hình
Cấu hình lại
TroubleShooting
Tính phí Hỗ trợ cơ bản
Hỗ trợ về Application scripts
Python, Php, Asp, Asp.net
Perl, Java
Thực thi Scripts trong Server
Tính phí Hỗ trợ cơ bản
Khác Chuyển giao trang Web
Xử lý về Virus, Worm
Cài đặt SSL Server
Firewall Server
Tính phí Hỗ trợ cơ bản
Hỗ trợ cơ bản
Hỗ trợ cơ bản
Tính phí
Hỗ trợ kỹ thuật Load Balancing / Clustering
DB Clustering
Data Redundancy System
Storage System
Disaster Recovery(DR)
Windows Media DRM
Web Caching Service
Server Monitoring System
CDN / Media DRM
Virtual Network System
Virtual Private Server (VPS)
Hỗ trợ 1 phần hoặc tính phí Hỗ trợ miễn phí
Hướng dẫn thông tin khách hàngMọi vấn đề thắc mắc về vận hành Server, vui lòng liên hệ trực tiếp đến chuyên viên tư vấn của chúng tôi.
inqueries