Tuyển dụng Các chiến binh coder tập sự

Đã đăng Đã đăng trong Tuyển dụng

Tên chương trình: Tuyển dụng chiến binh coder. Số lượng: Không giới hạn. Thời gian diễn ra chương trình: các bạn nộp CV về địa chỉ vina@hanbiro.com từ 1/10/2022 đến 31/12/2022. Thông tin cụ thể: Chương trình chiến binh coder là chương trình tuyển dụng thực tập sinh hàng năm của Hanbiro Việt Nam, phù […]