Tuyển dụng Graphic Designer Intern (Thực Tập Sinh Thiết Kế Đồ Hoạ)

Đã đăng Đã đăng trong Tuyển dụng

Tên vị trí: Graphic Designer Intern (Thực Tập Sinh Thiết Kế Đồ Hoạ) Thời gian diễn ra chương trình: các bạn nộp CV về địa chỉ vina@hanbiro.com từ ngày 08/08/2023 Công ty sẽ đăng tuyển cho đến khi tuyển đủ số lượng nên sẽ không có thời hạn nộp CV. Những CV được nhận sẽ được liên […]

Tuyển dụng Các chiến binh coder tập sự

Đã đăng Đã đăng trong Tuyển dụng

[Cập nhật: Công ty ngưng tuyển. Hiện đã tuyển đủ] Tên chương trình: Tuyển dụng chiến binh coder. Số lượng: Không giới hạn. Thời gian diễn ra chương trình: các bạn nộp CV về địa chỉ vina@hanbiro.com từ 1/10/2022. Công ty sẽ đăng tuyển cho đến khi tuyển đủ số lượng nên sẽ không có […]