Bản tin cập nhật phần mềm tháng 4- 2023

Đã đăng Đã đăng trong Tài liệu

Nội dung cập nhật bản tin phần mềm Groupware: a. Cập nhật tính năng kiểm tra phiên bản phần mềm mà bạn đang sử dụng Bước 1: Đăng nhập đường dẫn truy cập phần mềm trên trình duyệt máy tính của bạn. Bước 2: Kiểm tra thông tin phiên bản phần mềm đang sử dụng […]