PC와 모바일로 연결된 폐쇄적인 커뮤니케이션을 회사 내에 구축하세요.

글로벌 메신저 구성으로 본사와 해외 지사간 빠른 커뮤니케이션의 구축이 가능합니다.

Hướng dẫn thông tin khách hàngMọi vấn đề thắc mắc về vận hành Server, vui lòng liên hệ trực tiếp đến chuyên viên tư vấn của chúng tôi.
inqueries