Tuyển dụng

05 Linux System Engineers

JOB DESCRIPTION

 • Tham gia vào vị trí “Linux System Engineers” bạn sẽ được training trực tiếp tại công ty những kiến thức về system từ cơ bản đến chuyên sâu (đặc biệt về Linux), bảo mật và những thứ khác mà không được dạy trong môi trường ĐH.
 • Hướng dẫn trực tiếp trên môi trường công việc thực tế, nghiên cứu những project có tính thực tiễn cao.
 • Thực hiện việc quản lý và các tác vụ công việc liên quan đến quản lý máy chủ.
 • Phù hợp với các bạn trẻ yêu thích Linux System.

REQUIREMENTS

Đối tượng:  vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành mạng máy tính hoặc IOT

Yêu cầu:

 • Bạn phải có định hướng nghề nghiệp gắn bó với Linux System
 • Yêu thích và biết sử dụng Linux.
 • Có kiến thức cơ bản về network.
 • Yêu thích công việc quản trị hệ thống, mạng

WHY YOU’LL LIKE WORKING WITH US

 • Only work from Monday to Friday and 8 hours/ a day
 • 13th salary, bonus and Increase salary based on your performance; overseas training opportunities anytime
 • Annual company trip, monthly party, weekly football club
 • The company will support 100% of accommodation costs for you from other provinces (outside Ho Chi Minh) to work.
 • Give hot rewards for your contributions to the company in improving service quality (at least 2 million per time)
 • Personal and family travel for employees up to 40 million per trip
 • Supporting employees to buy houses, land, cars,… with 0% interest loan per month.
 • Support expense for employees to buy computers and equipment for work
 • Register for accident and health insurance Bao Minh for official employees
 • International, dynamic, friendly working environment.
 • Many opportunities for personal and professional growth
 • Social & health insurance, annual leave, working conditions pursuant to Vietnamese labor law.
 • Regular team-building events, sports activities…