Hanbiro server service

With over 15 years of experience in server management and a variety of options, Hanbiro is confident in helping businesses optimize IT personnel costs for IT system administration and operation.

We provide the package from the rental, the manager, maintenance, and support the issue related throughout the service process.

Problems when the business uses a server:

  • Lost or stolen data.
  • Server error.
  • Confused in management if the capacity is too large.
  • Management is difficult.

Why are we confident in providing server services?

Managing server by 1:1

Manage server directly 24/24.

Dịch vụ Quản lý máy chủ Hanbiro luôn cập nhật và sử dụng những công nghệ về máy chủ mới nhất, có thể kể đến như phân cụm, xây dựng hệ thống mã hóa DB, dịch vụ đám mây dữ liệu phân tán, hệ thống DR (Disaster Recovery)...

Chúng tôi trang bị nhiều hệ thống giám sát và điều khiển nhằm phát hiện các lỗi máy chủ hoặc sự cố có thể xảy ra trong tương lai. Từ đó, sẽ có những biện pháp nhằm ngăn chặn và giảm thiểu đối đa sự cố.
Cung cấp các dịch vụ chuyên biệt phù hợp với máy chủ và điều kiện hoạt động của bạn.

Hanbiro đưa ra những bản kế hoạch cụ thể cho các phương án khác nhau của mỗi khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Ngoài ra, khi khách hàng có nhu cầu nâng cấp máy chủ, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và đưa ra những phương án tư vấn phù hợp nhất với điều kiện của khách hàng.

Difference between server hosting and server management

Hanbiro provides a full package of server services from rental, management, the operation to handling
and troubleshooting related errors because we understand and concern customers when finding server services that suit
the needs of the business. Giving the truth is the mission of Hanbiro Server service.

How the data stored service on the server and the server manager difference:

Information Description Server Hosting Service Server manage service
System requirements Install OS Defaults Basic Support. Basic Support.
Reinstall OS Extra Fee.
Upgrade Various Patches Extra Fee.
Upgrade Extra Fee.
Troubleshooting Extra Fee.
Nâng cấp các bản vá khác nhau Extra Fee Nâng cấp các bản vá khác nhau Nâng cấp các bản vá khác nhau
Server settings IIS settings, custom permissions, HTTPD settings, FTP settings, named sets streaming, mail user settings, MySQL Database.
Install Microsoft SQL Database, integrate payment system.
Extra Fee. Basic Support.
Software types
Information forms related to Module
Initial setting. Optional Support. Basic Support.
Reinstall Extra Fee
Update Patch. Extra Fee.
Troubleshooting. Extra Fee.
Server Operation Management Default server monitoring. Basic Support. Basic + Advanced Monitoring.
Error warning monitoring. Customer self-checking for errors. Hanbiro handle.
Daemon Server Automatic Management Tool. No Monitoring activities.
Specify a professional server administrator. No - Customer self-managed Technician Hanbiro is incharge.
Security Services Instantly handle updates on errors, kernel updates, firewall services, SSL service settings, IPSEC security filtering, worm, viruses. Charge. Basic Support.
Database Database settings, Database tuning and optimization, Database recovery, Database TroubleShooting. Charge. Basic Support.

SERVER PACKAGES

Tìm hiểu ngay với bảng giá các gói dịch vụ của Hanbiro

Sign-up for a trial

Contact now for 30 days of free service with Hanbiro