Hanbiro - Cloud Disk

Storage and sharing datas with CloudDisk

CloudDisk provides the feature of storing company data features in cloud computing. Manage and arrange data, files with folders and share data internal/external.

CloudDisk supports users anytime, anywhere on a smartphone, tablet.

Outstanding features of CloudDisk

Subject Nội dung
O Homepage Cập nhật các hoạt động và phân loại dữ liệu.
O My folder Ổ đĩa riêng mỗi người dùng. Có thể tạo mới thư mục con và chia sẻ đến người dùng khác.
O Cloud Folder Các thư mục được lưu tại đây sẽ tự động được lưu trữ trên máy chủ theo thời gian thực. Cloud Folder có thể được sử dụng ở nhiều nơi: PC, điện thoại, máy tính bảng.
O Company folder Các thư mục được lưu tại đây sẽ tự động được lưu trữ trên máy chủ theo thời gian thực. Cloud Folder có thể được sử dụng ở nhiều nơi: PC, điện thoại, máy tính bảng...
O Sharing Các thư mục, dữ liệu người dùng khác chia sẻ cho bạn.
O Guest folder Các thư mục bạn chia sẻ cho khách bên ngoài công ty.
O Favorite Những mục được đánh dấu Ưa thích sẽ được lưu trữ vào đây.
O Trash Lưu trữ những thư mục hoặc tập tin bị xóa và có thể khôi phục được.
O Setting Xem và thay đổi cài đặt các thư mục chia sẻ với người dùng bên ngoài.
O Information Kiểm tra nguồn cấp dữ liệu thời gian thực của các cập nhật liên quan đến dữ liệu Cloud Disk cho mỗi người dùng theo ngày hoặc loại.
O Optional Tải xuống các chương trình Cloud Disk đối với hệ điều hành Windows và hướng dẫn cài đặt cho ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Attach file, data folder from CloudDisk when send email

Sign-up for a trial

Contact now for 30 days of free service with Hanbiro