Hanbiro - Hộp tin nhắn (Whisper)

Giao tiếp nhanh, hiệu quả với Hộp tin Nhắn (Whisper)

Bên cạnh tính năng Hanbiro talk giúp người dùng trao đổi thông tin trực tiếp và trực tuyến, MofficeSoft cung cấp thêm mô-đun
Whisper – Hộp tin nhắn là hình thức gửi thông tin và tin tức tức ngay cả khi bạn đã đăng xuất Groupware.

Với hộp tin nhắn, người dùng có thể gửi tin nhắn quan trọng hoặc nội dung cần trao đổi cho người nhận cùng công ty và lúc họ
đăng nhập trở lại Groupware, nội dung hộp tin nhắn sẽ hiển thị ngay lập tức để người nhận kiểm tra và đọc tin.

Kể cả khi người nhận đã đăng xuất ứng dụng Hanbiro Talk trên máy tính, ở các ứng dụng trên điện thoại của người nhận,
dữ liệu từ Hộp tin nhắn gửi đến vẫn được đồng bộ hóa đồng thời.

Tính năng ưu việt của Danh mục Hộp tin nhắn

Đính kèm tập tin

Đính kèm tập tin từ máy tính, từ Lưu trữ đám mây (Cloud Disk) khi gửi một tin nhắn nhanh (Whisper).

Cài đặt gửi tin nhắn nhanh (Whisper) theo lịch

Hỗ trợ người dùng không bỏ sót các tin nhắn quan trọng cần gửi đi đúng ngày giờ.

Tìm kiếm tin nhắn nhanh (Whisper)

Dễ dàng tìm kiếm các Whisper đã gửi với tùy chọn các trường tìm kiếm đa dạng.

Quản lý các cuộc hội thoại, trao đổi

Quản lý lịch sử gửi, nhận tin nhắn Whisper của hệ thống.

Trải nghiệm miễn phí

Đăng kí dùng thử miễn phí 30 ngày không giới hạn người dùng