Hanbiro - Nhân sự

Quản lý hành chính - nhân sự, chấm công, nghỉ phép,...
với danh mục - nhân sự

Danh mục Nhân sự của Hanbiro hỗ trợ công cụ chấm công, xin nghỉ phép, quản lý thông tin nhân viên, thống kê dữ liệu
nhân sự… giúp người dùng làm việc chuyên nghiệp hơn, người quản lý quản trị hệ thống thông minh hơn.

Tính năng Nỗi bật của danh mục - Nhân sự

Trải nghiệm miễn phí

Đăng kí dùng thử miễn phí 30 ngày không giới hạn người dùng