Hanbiro - Lưu trữ

Lưu trữ dữ liệu công ty với máy chủ Big Data

Hanbiro cung cấp tính năng Lưu trữ giúp lưu trữ tài liệu trên hệ thống Hanbiro một cách dễ dàng thành các thư mục, thuận
tiện tìm kiếm, đa dạng hóa sao lưu dữ liệu với nhiều mục quản lý lưu trữ như: lưu trữ công ty, lưu trữ của tôi,
quản lý danh sách đăng ký, cài đặt…

Tính năng Nỗi bật của danh mục - Lưu trữ

Trải nghiệm miễn phí

Đăng kí dùng thử miễn phí 30 ngày không giới hạn người dùng