Hanbiro - Lịch

Sắp xếp kế hoạch làm việc với Groupware

Menu Lịch của Hanbiro hỗ trợ các mục như Lịch công ty, Lịch cá nhân, Lịch bộ phận, Lịch công việc,… giúp người dùng có
thể chủ động sắp xếp các nhiệm vụ, sự kiện sắp tới. Đồng thời kế hoạch sẽ được đồng bộ hóa với thiết bị di động giúp bạn
quản lý quỹ thời gian làm việc của mình hiệu quả hơn.

Tính năng ưu việt của Danh mục - Lịch

Thông tin hoạt động ở Lịch Công ty

Tất cả nhân viên có thể vào xem các lịch nghỉ lễ, tết,… do cấp trên cập nhật. Cấp trên có thể phân
quyền cho cá nhân/bộ phận nào có quyền xem thư mục ở Lịch công ty.

Trải nghiệm miễn phí

Đăng kí dùng thử miễn phí 30 ngày không giới hạn người dùng