Hanbiro - Dự án

Quản lý tiến độ, ngân sách, nhân lực,...
Dự án một cách khoa học

Tình năng Dự án của Hanbiro hỗ trợ người dùng trong việc quản lý dự án hiệu quả nhất. Với đa dạng các chức năng sẽ giúp bạn dễ dàng
quản lý các thông tin liên quan đến dự án ,tiến độ thực hiện dự án, các công việc của dự án, thống kê số liệu dự án đó…
Hãy để Dự án hỗ trợ quản lý công việc cho doanh nghiệp của bạn.

Sơ đồ quy trình dự án

Với dự án của Hanbiro, bạn sẽ:

  • Quản lý dự án của bạn với Dự án của tôi.
  • Quản lý các dự án bạn đang tham gia với Dự án đang triển khai.
  • Dự án bị hoãn và đã kết thúc với Dự án trì hoãn và Dự án kết thúc.
  • Quản lý dự án đã hoàn thành với Dự án hoàn thành.
  • Kiểm soát các công việc với Công việc của tôi, Danh sách công việc.
  • Phân chia các thư mục dễ quản lý.

Quyền Hạn chính của các thành phần tham gia mỗi dự án

Để hiểu rõ hơn về người tham gia dự án, vui lòng theo dõi bảng sau:

Quyền hạn Quản lý danh mục dự án Trưởng dự án Người tham gia Người tham khảo/CC
Mô tả Có thêm menu Quản lý, quyền cài đặt đặc điểm chung các dự án của mỗi công ty. Người tạo dự án hoặc được chỉ định là trưởng dự án. Người sẽ giải quyết các công việc của dự án, là thành viên của một nhóm làm việc đã được tạo. Có thể không tham gia giải quyết công việc dự án nhưng xem được tất cả công việc trong dự án.
Tạo dự án Người "quản lý menu dự án" sẽ cài đặt người có quyền tạo mới dự án là tất cả người dùng hoặc chỉ những người quản lý menu dự án. --- --- ---
Sửa/Xóa dự án
Chỉ định trưởng dự án
Thêm người tham gia, tham khảo
Thay đổi trang thái dự án
Thêm và chỉ định công việc
Thêm công việc liên quan
Thêm bình luận và phản hồi

Trải nghiệm miễn phí

Đăng kí dùng thử miễn phí 30 ngày không giới hạn người dùng