Hanbiro - Công văn

Thông báo nội bộ công ty

Với mô-đun Công văn của MofficeSoft, tính năng này hỗ trợ chuyển tải các nội dung thông báo đến từng đối tượng nhân viên, người
nhận cụ thể trong công ty.

Doanh nghiệp có thể sử dụng Công văn để thông báo các quyết định khen thưởng, các bài viết thảo luận bỏ phiếu cho các vấn đề của
công ty. Hệ thống sẽ gửi thông báo đến người nhận khi có công văn mới và gửi thông báo đến người gửi khi công văn đã được đọc.

Tính năng Nỗi bật của danh mục - công văn

Trải nghiệm miễn phí

Đăng kí dùng thử miễn phí 30 ngày không giới hạn người dùng