Hanbiro - Báo cáo

Quản lý công việc hằng ngày

Tính năng Báo cáo của Hanbiro hỗ trợ người dùng cập nhật các nội dung công việc đã làm, người quản lý kiểm soát và nẳm rõ tình hình công việc của nhân viên, giúp bộ phận quản lý đánh giá chất lượng công việc, KPI… làm việc của nhân viên.

Tính năng ưu việt của Danh mục Báo cáo

Nhật kí công việc

Quản lý các nhiệm vụ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng:

  • Nhân viên sẽ cập nhật các nhiệm vụ và công việc đã làm của mình qua Nhật kí công việc.
  • Nhật kí công việc sẽ được chia sẻ giữa các nhân viên trong cùng 1 bộ phận.
  • Người xem nhật kí công việc có thể cập nhật tiến độ công việc, bình luận các vấn đề…
  • Tùy vào yêu cầu công ty, người viết có thể viết báo cáo công việc theo ngày, tuần, tháng…

Trải nghiệm miễn phí

Đăng kí dùng thử miễn phí 30 ngày không giới hạn người dùng