Tài liệu

Bản tin cập nhật phần mềm tháng 4- 2023

  1. Nội dung cập nhật bản tin phần mềm Groupware:

a. Cập nhật tính năng kiểm tra phiên bản phần mềm mà bạn đang sử dụng

Bước 1: Đăng nhập đường dẫn truy cập phần mềm trên trình duyệt máy tính của bạn.

Bước 2: Kiểm tra thông tin phiên bản phần mềm đang sử dụng

b. Cập nhật tính năng hiển thị dòng Phê duyệt mặc định từ cài đặt của admin menu Phê duyệt lên cài đặt của người dùng thường:

Với tính năng này, tài khoản Quản trị menu Phê duyệt sẽ cài đặt các dòng phê duyệt mặc định và có thêm tuỳ chọn hiển thị dòng phê duyệt này ở cài đặt cá nhân dòng phê duyệt của người dùng.

Nếu lựa chọn hiển thị dòng Phê duyệt đã tạo trong cài đặt Dòng phê duyệt của người dùng (như hình dưới) thì tất cả các dòng Phê duyệt do quản trị đã tạo sẽ hiện ra ở danh sách “Dòng phê duyệt măc định” khi người dùng lựa chọn tuỳ chọn “Show”.

2. Thông tin hỗ trợ:

Nếu có bất kì thắc mắc nào, vui lòng liên hệ chúng tôi theo thông tin dưới đây để được giải đáp và hỗ trợ kịp thời.

Hotline: 18006346

Email: vina@hanbiro.com