Server hosting

Mọi vấn đề lo lắng về Server xin hãy giao cho Hanbiro giải quyết để quý khách có thể yên tâm tập trung vào việc kinh doanh của mình.
Hiện tại, Hanbiro đang cung cấp dịch vụ điều hành quản lý Server
lớn nhất trong nước và đang điều hành quản lý khoảng 4,000 Server
cho khách hàng ở Hàn Quốc & Nhật.
Kỹ năng kỹ thuật được tích lũy của Hanbiro sẽ hỗ trợ cho việc điều
hành và xây dựng một cấu hình hệ thống Server
của quý công ty một cách có hệ thống và được tối ưu chi phí.
Nhóm các chuyên gia vận hành Server của Hanbiro có khoảng 40 người
sẽ điều hành quản lý Server của khách hàng với tư cách là nhân viên của khách hàng.

Hỗ trợ kỹ thuật cao cấp

Hỗ trợ kỹ thuật bằng việc nghiên cứu và bí quyết đã được tích lũy trong mười mấy năm
với từng dịch vụ phù hợp vào thời điểm mà quý khách có nhu cầu.
  • Xây dựng Clustering
  • Xây dựng hệ thống mã hóa DB
  • Xây dựng hệ thống DR (Disaster Recovery)
  • Xây dựng hệ thống phòng chống DDoS
  • Đám mây (Cloud) phân tán dữ liệu

Server hosting nước ngoài

Ở Hàn Quốc và Nhật
Hanbiro cũng có dịch vụ tương tự.
· HÀN QUỐC
Được sử dụng dịch vụ mạng lớn nhất HQ.
more
· NHẬT - Soft Bank IDC
Network Hub trên toàn thế giới sau Mỹ.
more

Cloud Disk

 Dịch vụ quản lý tích hợp các dữ liệu trong doanh nghiệp từ một Server trung tâm
 Tất cả tập tin mã hóa được lưu trữ an toàn trong Server
 Xây dựng Disaster Recovery System để ứng phó hư hỏng
inqueries